Hồ Chí Minh

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

(Tra cứu doanh nghiệp chỉ mang tính tham khảo)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU

- Mã số thuế / MSDN:
- Đại diện theo pháp luật/Giám đốc: Trương Vũ Tuấn Cường
- Ngành kinh doanh chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619 Y
2 In ấn 1811 N
3 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543 N
4 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
5 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống 4620 N
6 Bán buôn gạo 4631 N
7 Bán buôn thực phẩm 4632 N
8 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
9 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661 N
10 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 N
11 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
12 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
13 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721 N
14 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722 N
15 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 N
16 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530 N
17 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511 N
18 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330 N
19 Dịch vụ liên quan đến in 1812 N
20 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730 N
21 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 6820 N
22 Quảng cáo 7310 N
23 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410 N
24 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100 N
25 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290 N
26 Xây dựng nhà các loại 4100 N
27 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210 N
28 Xây dựng công trình công ích 4220 N
29 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290 N
30 Phá dỡ 4311 N
31 Chuẩn bị mặt bằng 4312 N
32 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022 N


Những công ty khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA THIÊN PHÚC

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM CHÍNH NHÂN

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH BẢO KHANG LUÂN

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG KHOAN GIẾNG MẠNH CƯỜNG

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THÀNH TIẾN PHÁT

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NTD

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH LEOPALACE21 VIỆT NAM

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TÂY SÀI GÒN

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH I S SÀI GÒN

Mã số thuế:
về trang chủ