Hồ Chí Minh

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

(Tra cứu doanh nghiệp chỉ mang tính tham khảo)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ QUỐC TẾ

- Mã số thuế / MSDN:
- Đại diện theo pháp luật/Giám đốc: Lê Xuân Hữu
- Ngành kinh doanh chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 Y
2 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730 N
3 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
4 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661 N
5 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
6 Vận tải hàng hóa đường sắt 4912 N
7 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012 N
8 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022 N
9 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229 N
10 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
11 Sửa chữa thiết bị khác 3319 N
12 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 7810 N
13 Đại lý du lịch 7911 N
14 Điều hành tua du lịch 7912 N
15 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230 N
16 Giáo dục nghề nghiệp 8532 N
17 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320 N
18 Cho thuê xe có động cơ 7710 N
19 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312 N
20 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910 N


Những công ty khác

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ QUỐC TẾ

Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐINH NGUYÊN

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG XANH VIETNAM

Mã số thuế:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRÚC NHI

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN TOÀN PFT

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN SÀI GÒN

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÕ TRỊNH

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ AN THÀNH

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH COMCA VIỆT NAM

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH DINGDONG VIETNAM

Mã số thuế:
về trang chủ