Hồ Chí Minh

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

(Tra cứu doanh nghiệp chỉ mang tính tham khảo)

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG TÂY

- Mã số thuế / MSDN:
- Đại diện theo pháp luật/Giám đốc: Lê Thị Huyền Trang
- Ngành kinh doanh chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619 Y
2 Giáo dục nghề nghiệp 8532 N
3 Hoạt động tư vấn quản lý 7020 N
4 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490 N
5 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560 N
6 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511 N
7 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
8 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229 N


Những công ty khác

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG TÂY

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH VIỆT THÀNH TÂN PHÚ

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Y-H VIỆT NAM

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ TRÚC SƠN

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDITRONIC

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ HẠNH LONG

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHẦN MỀM ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN BÌNH SƠN

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AES

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÂN THÁI

Mã số thuế:
về trang chủ