Hồ Chí Minh

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

(Tra cứu doanh nghiệp chỉ mang tính tham khảo)

CÔNG TY TNHH MARKETING FID VIỆT NAM

- Mã số thuế / MSDN:
- Đại diện theo pháp luật/Giám đốc: Bùi Anh Tuấn
- Ngành kinh doanh chính: Quảng cáo
DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Quảng cáo 7310 Y
2 In ấn 1811 N
3 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652 N
4 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651 N
5 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
6 Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512 N
7 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511 N
8 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410 N
9 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320 N
10 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619 N
11 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6329 N
12 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311 N
13 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 6209 N
14 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202 N
15 Lập trình máy vi tính 6201 N
16 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230 N
17 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730 N
18 Dịch vụ liên quan đến in 1812 N
19 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N


Những công ty khác

CÔNG TY TNHH MARKETING FID VIỆT NAM

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHI CO

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DOTA

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH VẠN THIÊN XUÂN

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HOÀNG NGUYÊN

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC NHỮNG NGƯỜI BẠN

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ K.V.N

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUANG NGUYỄN MINH

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH MEKONG FLOW EQUIPMENT

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯƠNG GIA TIẾN

Mã số thuế:
về trang chủ