Hồ Chí Minh

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

(Tra cứu doanh nghiệp chỉ mang tính tham khảo)

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VIỆT SIN

- Mã số thuế / MSDN:
- Đại diện theo pháp luật/Giám đốc: Huỳnh Công Thành
- Ngành kinh doanh chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 Y
2 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
3 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661 N
4 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
5 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
6 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530 N
7 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322 N
8 Lắp đặt hệ thống điện 4321 N
9 Xây dựng công trình công ích 4220 N
10 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900 N
11 Thu gom rác thải không độc hại 3811 N
12 Thoát nước và xử lý nước thải 3700 N
13 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320 N
14 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120 N
15 Hoạt động tư vấn quản lý 7020 N
16 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592 N


Những công ty khác

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VIỆT SIN

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ CHÍ THÀNH

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ KIM NGÂN

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỤY CẢNH

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ TRUST

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH I LOVE FASHION

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HÀ TÙNG

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC HÙNG HƯNG

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH DIỆT CÔN TRÙNG NHẬT HUY

Mã số thuế:
về trang chủ