Hồ Chí Minh

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

(Tra cứu doanh nghiệp chỉ mang tính tham khảo)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC LINH

- Mã số thuế / MSDN:
- Đại diện theo pháp luật/Giám đốc: Nguyễn Ngọc Oanh
- Ngành kinh doanh chính: Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác 8219 Y
2 In ấn 1811 N
3 Dịch vụ liên quan đến in 1812 N
4 Sao chép bản ghi các loại 1820 N
5 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N


Những công ty khác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC LINH

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÂN ANH KHOA

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH KOA - SHA QUỐC TẾ VIỆT NAM

Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG SƯ TỬ BIỂN

Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN WORKTECH

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÍN NGUYÊN

Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CROWN VIỆT NAM

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH DRAGON VIỆT

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐÔNG NGHI

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH OANH VINH HIỂN

Mã số thuế:
về trang chủ