Hồ Chí Minh

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

(Tra cứu doanh nghiệp chỉ mang tính tham khảo)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHÂN TRỜI VIỆT

- Mã số thuế / MSDN:
- Đại diện theo pháp luật/Giám đốc: Phan Văn Hòa
- Ngành kinh doanh chính: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật 7210 Y
2 Quảng cáo 7310 N
3 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410 N
4 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490 N
5 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
6 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651 N
7 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652 N
8 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 4741 N
9 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742 N
10 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230 N
11 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6329 N
12 Hoạt động viễn thông có dây 6110 N
13 Hoạt động viễn thông không dây 6120 N
14 Hoạt động viễn thông khác 6190 N
15 Lập trình máy vi tính 6201 N
16 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202 N
17 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 6209 N
18 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311 N
19 Cổng thông tin 6312 N
20 Xuất bản phần mềm 5820 N


Những công ty khác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHÂN TRỜI VIỆT

Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN NQ EXPRESS

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG SA AUDIO

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH EXPORT IMPORT

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI PHƯƠNG GIA HUY

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH SONG HYEON D&F

Mã số thuế:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÁN ĂN GIA ĐÌNH TÂY THẠNH

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẢN XUẤT TÂN NHẬT MINH

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XIN YUAN

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH BONSAI VIỆT MỸ

Mã số thuế:
về trang chủ