Hồ Chí Minh

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

(Tra cứu doanh nghiệp chỉ mang tính tham khảo)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÀO KIỆT

- Mã số thuế / MSDN:
- Đại diện theo pháp luật/Giám đốc: Phan Thanh Cần
- Ngành kinh doanh chính: Sản xuất các cấu kiện kim loại
DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511 Y
2 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592 N
3 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu 2599 N
4 Hoạt động tư vấn quản lý 7020 N
5 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312 N
6 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
7 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
8 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N


Những công ty khác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÀO KIỆT

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỒ CHƠI THANH HƯƠNG

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN KHA

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ACE LIFE

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ NAM CÔN SƠN

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM THU HUYỀN

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HẢI HÀ STAR

Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN KOIGROUP

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẦU TRỤC VÀ THANG MÁY ĐẠI NGHĨA

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH OPTIMUS LIFE

Mã số thuế:
về trang chủ