Hồ Chí Minh

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

(Tra cứu doanh nghiệp chỉ mang tính tham khảo)

CÔNG TY TNHH NHỊP ĐẬP CUỘC SỐNG

- Mã số thuế / MSDN:
- Đại diện theo pháp luật/Giám đốc: Nguyễn Ngọc Đạt
- Ngành kinh doanh chính: Đại lý du lịch
DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Đại lý du lịch 7911 Y
2 In ấn 1811 N
3 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773 N
4 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560 N
5 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559 N
6 Cho thuê xe có động cơ 7710 N
7 Quảng cáo 7310 N
8 Hoạt động tư vấn quản lý 7020 N
9 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm 6622 N
10 Giáo dục nghề nghiệp 8532 N
11 Giáo dục mầm non 8510 N
12 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230 N
13 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920 N
14 Điều hành tua du lịch 7912 N
15 Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830 N
16 Dịch vụ liên quan đến in 1812 N
17 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229 N


Những công ty khác

CÔNG TY TNHH NHỊP ĐẬP CUỘC SỐNG

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN RABOTA

Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG MVG

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NĂNG LƯỢNG XANH KIM NGUYỄN

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH VÕ ANH TRIẾT

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN THẮNG

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KJ

Mã số thuế:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MÔI TRƯỜNG NAM HÀ

Mã số thuế:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÁN CÀ PHÊ TÍ NỊ

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LÊ KHÁNH

Mã số thuế:
về trang chủ