Hồ Chí Minh

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

(Tra cứu doanh nghiệp chỉ mang tính tham khảo)

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ TRUST

- Mã số thuế / MSDN:
- Đại diện theo pháp luật/Giám đốc: Lê Thị Thu Dung
- Ngành kinh doanh chính: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560 Y
2 Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830 N
3 Điều hành tua du lịch 7912 N
4 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230 N
5 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490 N
6 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559 N
7 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229 N


Những công ty khác

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ TRUST

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH I LOVE FASHION

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HÀ TÙNG

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC HÙNG HƯNG

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH DIỆT CÔN TRÙNG NHẬT HUY

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH HIGHER GROUND UNLIMITED

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SOFTAIL

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU KIM MỸ HƯNG

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HÀN VIỆT

Mã số thuế:
về trang chủ