Hồ Chí Minh

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

(Tra cứu doanh nghiệp chỉ mang tính tham khảo)

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO HÙNG LINH

- Mã số thuế / MSDN:
- Đại diện theo pháp luật/Giám đốc: Úy Hùng Linh
- Ngành kinh doanh chính: Quảng cáo
DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Quảng cáo 7310 Y
2 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 N
3 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
4 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410 N
5 In ấn 1811 N
6 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu 2599 N
7 Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511 N
8 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230 N
9 Dịch vụ liên quan đến in 1812 N
10 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N


Những công ty khác

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO HÙNG LINH

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÁI SILK

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH ANDATASIA

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIẾN THÀNH

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH GNOMONS VIỆT NAM

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH AUMMEE

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HUY BÌNH

Mã số thuế:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GHI ÂM NHÃ UYÊN

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÓA DẦU ĐẠI VIỆT

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI THIÊN THANH

Mã số thuế:
về trang chủ