Hồ Chí Minh

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

(Tra cứu doanh nghiệp chỉ mang tính tham khảo)

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDITRONIC

- Mã số thuế / MSDN:
- Đại diện theo pháp luật/Giám đốc: Nguyễn Công Thanh
- Ngành kinh doanh chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 Y
2 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110 N
3 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490 N
4 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312 N
5 Thoát nước và xử lý nước thải 3700 N
6 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822 N
7 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900 N
8 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N


Những công ty khác

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDITRONIC

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ HẠNH LONG

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHẦN MỀM ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN BÌNH SƠN

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AES

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÂN THÁI

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH TM SX TRƯỜNG THỊNH PHÁT

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT BẢO LONG

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH KENKA

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH BPM

Mã số thuế:
về trang chủ