Hồ Chí Minh

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

(Tra cứu doanh nghiệp chỉ mang tính tham khảo)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TRE XANH

- Mã số thuế / MSDN:
- Đại diện theo pháp luật/Giám đốc: Đặng Tấn Bình
- Ngành kinh doanh chính: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490 Y
2 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730 N
3 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322 N
4 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329 N
5 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661 N
6 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 N
7 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
8 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
9 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt); 4931 N
10 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 N
11 Lắp đặt hệ thống điện 4321 N
12 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290 N
13 Xây dựng công trình công ích 4220 N
14 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129 N
15 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312 N
16 Sửa chữa thiết bị điện 3314 N
17 Thoát nước và xử lý nước thải 3700 N
18 Thu gom rác thải không độc hại 3811 N
19 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821 N
20 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900 N
21 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210 N
22 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022 N


Những công ty khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TRE XANH

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI MINH THÁI

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ UNLIMITED

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH PHU RIM

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÂY NAM

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÀN PHÚC VINH

Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SAFE MILK

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH NAM ĐỒNG TÂN

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC SINH THÁI

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN TAM LONG

Mã số thuế:
về trang chủ