Hồ Chí Minh

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

(Tra cứu doanh nghiệp chỉ mang tính tham khảo)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯỚC HẠNH

- Mã số thuế / MSDN:
- Đại diện theo pháp luật/Giám đốc: Trần Văn Triều
- Ngành kinh doanh chính: Vệ sinh chung nhà cửa
DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Vệ sinh chung nhà cửa 8121 Y
2 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129 N
3 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
4 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N


Những công ty khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯỚC HẠNH

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH DEMO

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ PHÚC MINH

Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÂN PHỐI BẮC NAM

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ ẨM THỰC SAO BIỂN

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO SÁNG TẠO ĐỘT PHÁ

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÂN THỦY

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH VẢI SỢI THANH HẰNG

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH JNL GENERAL

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CẤP TỐC VIỆT

Mã số thuế:
về trang chủ