Hồ Chí Minh

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

(Tra cứu doanh nghiệp chỉ mang tính tham khảo)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN TẤN PHÁT

- Mã số thuế / MSDN:
- Đại diện theo pháp luật/Giám đốc: Huỳnh Tấn Trọng
- Ngành kinh doanh chính: Bán buôn kim loại và quặng kim loại
DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 Y
2 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619 N
3 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410 N
4 Sửa chữa thiết bị khác 3319 N
5 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329 N
6 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
7 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
8 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752 N


Những công ty khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN TẤN PHÁT

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH BHN ENGINEERING & CONSTRUCTION

Mã số thuế:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG KIM HIẾU THỊNH

Mã số thuế:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỚT TÓC NHƯ QUỲNH

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH AGRI FOUR SEA

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Y HỌC TRANG NHUNG

Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN POUND MANAGEMENT

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU KHỞI MINH

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SAM

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ÂM NHẠC VIETSTAR LÊ KHÔI

Mã số thuế:
về trang chủ