Hồ Chí Minh

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

(Tra cứu doanh nghiệp chỉ mang tính tham khảo)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ KIM NGÂN

- Mã số thuế / MSDN:
- Đại diện theo pháp luật/Giám đốc: Trần Thị Kim Hoa
- Ngành kinh doanh chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 Y
2 Bán buôn thực phẩm 4632 N
3 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ 5221 N
4 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022 N
5 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012 N
6 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 N
7 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
8 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641 N
9 Bán buôn đồ uống 4633 N
10 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222 N


Những công ty khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ KIM NGÂN

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỤY CẢNH

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ TRUST

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH I LOVE FASHION

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HÀ TÙNG

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC HÙNG HƯNG

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH DIỆT CÔN TRÙNG NHẬT HUY

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH HIGHER GROUND UNLIMITED

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SOFTAIL

Mã số thuế:
về trang chủ