Hồ Chí Minh

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

(Tra cứu doanh nghiệp chỉ mang tính tham khảo)

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ DU LỊCH THIÊN LONG

- Mã số thuế / MSDN:
- Đại diện theo pháp luật/Giám đốc: Trương Quốc Bình
- Ngành kinh doanh chính: Điều hành tua du lịch
DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Điều hành tua du lịch 7912 Y
2 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510 N
3 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229 N
4 Vận tải hành khách đường bộ khác 4932 N
5 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt); 4931 N
6 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560 N
7 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490 N
8 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230 N
9 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác 8219 N
10 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 N


Những công ty khác

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ DU LỊCH THIÊN LONG

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU LGF

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÁI NAM

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG LIÊN Á

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HÀ PHƯƠNG

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH PHỤ LIỆU MAY MẶC HỒNG ĐỨC VN

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MINH QUANG

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH CHÂU CƯỜNG PHÁT

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH LUCKY WORLD

Mã số thuế:

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI GNG

Mã số thuế:
về trang chủ