HOÀNG TRỌNG ĐỨC DUYNH (72M 7365)

  • HOÀNG TRỌNG ĐỨC DUYNH (72M 7365)
  • 3500178290-089
  • 23/09/2002
  • Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2007-09-19
  • Chi cục Thuế Huyện Châu Đức
  • Hợp tác xã vận tải, huyện Châu Đức, Huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu
  • 064 881693
  • Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin nên hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để cập nhật. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với HOÀNG TRỌNG ĐỨC DUYNH (72M 7365) tại địa chỉ Hợp tác xã vận tải, huyện Châu Đức,, Huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc Chi cục Thuế Huyện Châu Đức để có thông tin chính xác nhất.

Viết một bình luận