CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ THUẬT ĐIỆN NGUYỄN ANH

Tên doanh ngiệp: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ THUẬT ĐIỆN NGUYỄN ANH Tên giao dịch: Mã số thuế: 3502279329 Ngày cấp: 13/04/2015 Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2016-05-23 Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Bà Rịa Địa … Đọc tiếp