SHANGHAI ZHENHUA PORT MANCHINERY (HONG KONG) CO., LTD

Tên doanh ngiệp: SHANGHAI ZHENHUA PORT MANCHINERY (HONG KONG) CO., LTD Tên giao dịch: Mã số thuế: 3502059796-001 Ngày cấp: 02/03/2012 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ trụ sở: Số 154 Hạ Long, Tỉnh … Đọc tiếp