BUREAU VERITAS QUALITY SERVICES (SHANGHAI) LTD

Tên doanh ngiệp: BUREAU VERITAS QUALITY SERVICES (SHANGHAI) LTD Tên giao dịch: Mã số thuế: 3501878418-002 Ngày cấp: 11/08/2011 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ trụ sở: Số 65A đường 30/4, , Tỉnh Bà … Đọc tiếp

TAI RONG INTERNATIONAL MARINE COMPANY LIMITED

Tên doanh ngiệp: TAI RONG INTERNATIONAL MARINE COMPANY LIMITED Tên giao dịch: Mã số thuế: 3501912041-002 Ngày cấp: 15/09/2011 Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2012-05-10 Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ trụ sở: Khu … Đọc tiếp

QUARTERBACK SERVICES SDN. BHD.

Tên doanh ngiệp: QUARTERBACK SERVICES SDN. BHD. Tên giao dịch: Mã số thuế: 3501990071-002 Ngày cấp: 28/03/2012 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ trụ sở: Số 65A đường 30/4, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng … Đọc tiếp

GÓI THẦU CHUẨN BỊ MẶT BẰNG CHO DỰ ÁN POSCO SS – VINA TẠI TỈNH BR-VT

Tên doanh ngiệp: GÓI THẦU CHUẨN BỊ MẶT BẰNG CHO DỰ ÁN POSCO SS – VINA TẠI TỈNH BR-VT Tên giao dịch: Mã số thuế: 3500798350-003 Ngày cấp: 06/08/2010 Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2012-06-14 Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh … Đọc tiếp

WHIM STAR CO., LIMITED

Tên doanh ngiệp: WHIM STAR CO., LIMITED Tên giao dịch: Mã số thuế: 3501912041-003 Ngày cấp: 15/09/2011 Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2012-05-10 Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ trụ sở: Khu công nghiệp … Đọc tiếp

THẦU THI CÔNG NHÀ Ở VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PHÚC LỢI CHO CÔNG NHÂN CTY TNHH POSCO VIỆT NAM TẠI H.TÂN THÀNH

Tên doanh ngiệp: THẦU THI CÔNG NHÀ Ở VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PHÚC LỢI CHO CÔNG NHÂN CTY TNHH POSCO VIỆT NAM TẠI H.TÂN THÀNH Tên giao dịch: Mã số thuế: 3500798350-002 Ngày cấp: 25/05/2009 Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2011-09-08 Nơi đăng … Đọc tiếp

THẦU ĐÓNG CỌC, XD BẾN GÓI THẦU TK, THI CÔNG CÔNG TRÌNH CẢNG CONTAINER GEMALINK

Tên doanh ngiệp: THẦU ĐÓNG CỌC, XD BẾN GÓI THẦU TK, THI CÔNG CÔNG TRÌNH CẢNG CONTAINER GEMALINK Tên giao dịch: Mã số thuế: 3500858514-002 Ngày cấp: 19/07/2011 Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2014-03-20 Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bà … Đọc tiếp

AIC MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED

Tên doanh ngiệp: AIC MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED Tên giao dịch: Mã số thuế: 3501700054-002 Ngày cấp: 02/07/2012 Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2015-03-05 Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ trụ sở: , , Tỉnh … Đọc tiếp

HSL CONSTRUCTOR PTE LTD

Tên doanh ngiệp: HSL CONSTRUCTOR PTE LTD Tên giao dịch: Mã số thuế: 3501666935-002 Ngày cấp: 11/08/2011 Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2012-03-30 Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ trụ sở: Số 35A đường … Đọc tiếp

CHINA MCC20 GROUP CORP., LTD – THẦU PLTCM-CALCGL CÔNG TRÌNH CSVC COLD ROLLING MILL ME INSTALLATION

Tên doanh ngiệp: CHINA MCC20 GROUP CORP., LTD – THẦU PLTCM-CALCGL CÔNG TRÌNH CSVC COLD ROLLING MILL ME INSTALLATION Tên giao dịch: Mã số thuế: 3501760374-002 Ngày cấp: 11/05/2012 Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2015-03-05 Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh … Đọc tiếp