ĐỖ THỊ PHƯƠNG LOAN (72M 5391)

  • ĐỖ THỊ PHƯƠNG LOAN (72M 5391)
  • 3500141607-467
  • 07/02/2001
  • Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2004-06-01
  • Chi cục Thuế Thành Phố Vũng Tàu
  • 13 Cô Bắc P4, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin nên hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để cập nhật. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với ĐỖ THỊ PHƯƠNG LOAN (72M 5391) tại địa chỉ 13 Cô Bắc P4,, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc Chi cục Thuế Thành Phố Vũng Tàu để có thông tin chính xác nhất.

Viết một bình luận