CHI NHÁNH I DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC HIỆP

Tên doanh ngiệp: CHI NHÁNH I DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC HIỆP Tên giao dịch: Mã số thuế: 3500102238-001 Ngày cấp: 19/09/2011 Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2016-05-23 Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Bà Rịa Địa chỉ trụ … Đọc tiếp

CHI NHÁNH II DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC HIỆP

Tên doanh ngiệp: CHI NHÁNH II DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC HIỆP Tên giao dịch: Mã số thuế: 3500102238-002 Ngày cấp: 19/09/2011 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Bà Rịa Địa chỉ trụ sở: Khu phố 1, Phường Long … Đọc tiếp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC HIỆP (TÊN CŨ

Tên doanh ngiệp: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC HIỆP (TÊN CŨ Tên giao dịch: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC HIỆP Mã số thuế: 3500102238 Ngày cấp: 19/09/1998 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Bà Rịa Địa chỉ trụ sở: … Đọc tiếp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÒA HIỆP

Tên doanh ngiệp: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÒA HIỆP Tên giao dịch: Mã số thuế: 3502244157 Ngày cấp: 13/01/2014 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành Phố Vũng Tàu Địa chỉ trụ sở: 847/11 đường 30/4, Phường 11, … Đọc tiếp

PHẠM VĂN HIỆP (61K 7676)

Tên doanh ngiệp: PHẠM VĂN HIỆP (61K 7676) Tên giao dịch: Mã số thuế: 3700277965-030 Ngày cấp: 24/07/2006 Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2008-08-26 Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Thủ Dầu Một Địa chỉ trụ sở: Tổ 58, … Đọc tiếp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH NHÀN

Tên doanh ngiệp: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH NHÀN Tên giao dịch: THANH NHÀN Mã số thuế: 3700347073 Ngày cấp: 27/09/2000 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Thủ Dầu Một Địa chỉ trụ sở: Số B114, đường Nguyễn Đức … Đọc tiếp

PHẠM VĂN HIỆP (CƠ SỞ HIỆP)

Tên doanh ngiệp: PHẠM VĂN HIỆP (CƠ SỞ HIỆP) Tên giao dịch: Mã số thuế: 3700663985 Ngày cấp: 05/10/2005 Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2014-06-06 Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Thủ Dầu Một Địa chỉ trụ sở: Tổ … Đọc tiếp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐÁ HOA CƯƠNG PHẠM VĂN HIỆP

Tên doanh ngiệp: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐÁ HOA CƯƠNG PHẠM VĂN HIỆP Tên giao dịch: Mã số thuế: 3702255131 Ngày cấp: 24/02/2014 Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2014-12-30 Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế … Đọc tiếp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG DƯƠNG XANH

Tên doanh ngiệp: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG DƯƠNG XANH Tên giao dịch: Mã số thuế: 3702216742 Ngày cấp: 27/09/2013 Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2015-12-10 Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Thủ Dầu Một Địa … Đọc tiếp