TTBH NAM KỲ KHỞI NGHĨA – CHI NHÁNH 1 TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU – CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM

Tên doanh ngiệp: TTBH NAM KỲ KHỞI NGHĨA – CHI NHÁNH 1 TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU – CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM Tên giao dịch: Mã số thuế: 0314410575-008 Ngày cấp: 27/06/2017 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế … Đọc tiếp