CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG HẢI

Tên doanh ngiệp: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG HẢI Tên giao dịch: Mã số thuế: 3500728709-003 Ngày cấp: 28/05/2015 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Bà Rịa Địa chỉ trụ sở: 300 (Số cũ Điện thoại: Chủ … Đọc tiếp