DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH ĐỆ

Tên doanh ngiệp: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH ĐỆ Tên giao dịch: Mã số thuế: 3500137223 Ngày cấp: 19/09/1998 Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2013-08-21 Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành Phố Vũng Tàu Địa chỉ trụ sở: Số 149 … Đọc tiếp