DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT HEO ĐẤT THANH HƯƠNG

Tên doanh ngiệp: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT HEO ĐẤT THANH HƯƠNG Tên giao dịch: DNTN SảN XUấT HEO ĐấT THANH HươNG Mã số thuế: 3702992907 Ngày cấp: 07/07/2021 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên Địa … Đọc tiếp

CÔNG TY TNHH DUBAI LAND

Tên doanh ngiệp: CÔNG TY TNHH DUBAI LAND Tên giao dịch: DUBAI LAND Mã số thuế: 3702993058 Ngày cấp: 08/07/2021 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên Địa chỉ trụ sở: Thửa đất số 1717, tờ bản đồ … Đọc tiếp

CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT SỰ KIỆN TẤN ĐẠI THÀNH

Tên doanh ngiệp: CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT SỰ KIỆN TẤN ĐẠI THÀNH Tên giao dịch: Mã số thuế: 3702969827 Ngày cấp: 09/04/2021 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên Địa chỉ trụ sở: Thửa đất số 143, … Đọc tiếp

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TATRA BÌNH DƯƠNG

Tên doanh ngiệp: CÔNG TY TNHH BAO BÌ TATRA BÌNH DƯƠNG Tên giao dịch: TATRA. CO Mã số thuế: 3702969707 Ngày cấp: 09/04/2021 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên Địa chỉ trụ sở: Thửa đất số 232, … Đọc tiếp

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KIỀU VIỆT SÔ

Tên doanh ngiệp: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KIỀU VIỆT SÔ Tên giao dịch: Mã số thuế: 3702969224 Ngày cấp: 09/04/2021 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên Địa chỉ trụ sở: Thửa đất số … Đọc tiếp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ NGUYỄN HÙNG

Tên doanh ngiệp: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ NGUYỄN HÙNG Tên giao dịch: DNTN NHà TRọ CHO THUê LưU TRú NGUYễN HùNG Mã số thuế: 3702969584 Ngày cấp: 09/04/2021 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế khu … Đọc tiếp

CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CHẾ BIẾN GỖ HOÀI DŨNG

Tên doanh ngiệp: CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CHẾ BIẾN GỖ HOÀI DŨNG Tên giao dịch: Mã số thuế: 3702969577 Ngày cấp: 09/04/2021 Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2021-05-26 Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên Địa chỉ … Đọc tiếp

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI VĨNH CAO VIỆT NAM

Tên doanh ngiệp: CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI VĨNH CAO VIỆT NAM Tên giao dịch: Mã số thuế: 3702969665 Ngày cấp: 09/04/2021 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên Địa chỉ trụ sở: Thửa 803, tờ bản … Đọc tiếp

CÔNG TY TNHH MTV CHU THÀNH

Tên doanh ngiệp: CÔNG TY TNHH MTV CHU THÀNH Tên giao dịch: CHU THANH MTV COMPANY LIMITED Mã số thuế: 3702974111 Ngày cấp: 22/04/2021 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên Địa chỉ trụ sở: Thửa đất số … Đọc tiếp

CÔNG TY TNHH THÀNH THỰC

Tên doanh ngiệp: CÔNG TY TNHH THÀNH THỰC Tên giao dịch: Mã số thuế: 3702974129 Ngày cấp: 22/04/2021 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên Địa chỉ trụ sở: Thửa đất số 246, tờ bản đồ số 13, … Đọc tiếp