CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN THỦY SẢN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ TÀU THU

Tên doanh ngiệp: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN THỦY SẢN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ TÀU THU Tên giao dịch: Mã số thuế: 3500102767-026 Ngày cấp: 16/08/2011 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: … Đọc tiếp