DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC HIỆP (TÊN CŨ

Tên doanh ngiệp: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC HIỆP (TÊN CŨ Tên giao dịch: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC HIỆP Mã số thuế: 3500102238 Ngày cấp: 19/09/1998 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Bà Rịa Địa chỉ trụ sở: … Đọc tiếp