DOANH NGHIỆP TN TM VÀ DV MƯỜI NGÂN

  • DOANH NGHIỆP TN TM VÀ DV MƯỜI NGÂN
  • 3500513502
  • 14/08/2002
  • Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2015-09-08
  • Chi cục Thuế Thành phố Bà Rịa
  • 02 Núi Dinh, Phường Long Hương, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
  • 064820015
  • Nguyễn Đình Bảo
  • Nguyễn Đình Bảo
  • Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin nên hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để cập nhật. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với DOANH NGHIỆP TN TM VÀ DV MƯỜI NGÂN tại địa chỉ 02 Núi Dinh, Phường Long Hương, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc Chi cục Thuế Thành phố Bà Rịa để có thông tin chính xác nhất.

Viết một bình luận