CÔNG TY TNHH VIỆT THĂNG

Tên doanh ngiệp: CÔNG TY TNHH VIỆT THĂNG Tên giao dịch: VIET THANG COMPANY LIMITED Mã số thuế: 3500783259 Ngày cấp: 05/03/2007 Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2007-12-28 Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành Phố Vũng Tàu Địa chỉ trụ … Đọc tiếp

NGÔ THỊ THU THÙY

Tên doanh ngiệp: NGÔ THỊ THU THÙY Tên giao dịch: Mã số thuế: 3500699984 Ngày cấp: 18/05/2005 Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2010-08-01 Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành Phố Vũng Tàu Địa chỉ trụ sở: Số 32, đường Trương … Đọc tiếp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI MINH

Tên doanh ngiệp: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI MINH Tên giao dịch: HAI MINH TRADING SERVICES COMPANY LIMITED Mã số thuế: 3501451760 Ngày cấp: 19/08/2009 Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2010-01-14 Nơi đăng ký quản lý: Chi … Đọc tiếp

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO DOANH NHÂN KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

Tên doanh ngiệp: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO DOANH NHÂN KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ Tên giao dịch: Mã số thuế: 3501425979 Ngày cấp: 30/07/2009 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành Phố Vũng Tàu Địa chỉ trụ sở: Số 155 … Đọc tiếp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ THU HÀ

Tên doanh ngiệp: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ THU HÀ Tên giao dịch: THU HA SERVICES COMPANY LIMITED Mã số thuế: 3501372597 Ngày cấp: 12/06/2009 Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2009-11-02 Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành … Đọc tiếp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LONG

Tên doanh ngiệp: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LONG Tên giao dịch: Mã số thuế: 3501213935 Ngày cấp: 02/03/2009 Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2009-10-01 Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành Phố … Đọc tiếp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH ĐẠT

Tên doanh ngiệp: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH ĐẠT Tên giao dịch: KHANH DAT SERVICE TRADING CONSTRUCTION COMPANY LIMITED Mã số thuế: 3501070116 Ngày cấp: 07/01/2009 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành … Đọc tiếp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỦY BỘ VŨNG TÀU

Tên doanh ngiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỦY BỘ VŨNG TÀU Tên giao dịch: Mã số thuế: 3501052491 Ngày cấp: 31/12/2008 Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2013-07-29 Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành Phố … Đọc tiếp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN HÀ

Tên doanh ngiệp: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN HÀ Tên giao dịch: THIEN HA TRADING ANH SERVICES COMPANY LIMITED Mã số thuế: 3501029453 Ngày cấp: 23/12/2008 Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2009-10-09 Nơi đăng ký quản … Đọc tiếp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÔNG SEN XANH

Tên doanh ngiệp: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÔNG SEN XANH Tên giao dịch: Mã số thuế: 3500934966 Ngày cấp: 02/11/2008 Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2009-07-29 Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành Phố Vũng Tàu Địa chỉ trụ … Đọc tiếp