CN DOANH NGHIỆP TN CỬA HÀNG KIM KHÍ ĐIỆN MÁY NGỌC HẠNH

  • CN DOANH NGHIỆP TN CỬA HÀNG KIM KHÍ ĐIỆN MÁY NGỌC HẠNH
  • 3500101410-001
  • 29/04/2002
  • Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2004-03-15
  • Chi cục Thuế Thành phố Bà Rịa
  • Thị Vải, Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Đoàn Ngọc Thuỳ
  • Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin nên hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để cập nhật. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với CN DOANH NGHIỆP TN CỬA HÀNG KIM KHÍ ĐIỆN MÁY NGỌC HẠNH tại địa chỉ Thị Vải, Mỹ Xuân,, Huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc Chi cục Thuế Thành phố Bà Rịa để có thông tin chính xác nhất.

Viết một bình luận